ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ සේවිකාවකට මවකට මෙන් සැලකූ ඩුබායි පවුලේ සංවේදී කතාව මෙන්න…

මැදපෙරදිග ගෘහ සේවයට පිටත්ව යන ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ට සිදුවන නොයෙකුත් හිරිහැර, හිංසා පිළිබදව පුවත් සුලභයි. මැදපෙරදිග …

තරුණයන් නොදැනුවත්කම නිසා කරන මේ වැරැද්දෙන් ශුක්‍රාණුවල සරු බව නැති වෙන්න පුළුවන්…

දරු සම්පතක්‌ බලාපොරොත්තු වීමේදී කාන්තාවට මෙන්ම පිරිමියා සතුව ද පවතින වගකීම බොහෝ ය. එබැවින් විවාහ වී …