සිරිපා වන්දනා ගමන ගැන කියන අඹගමු සෙල්ලිපිය ගැන ඔබ නොදත් තොරතුරු මෙන්න…

තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් අට වෙනි වර්ෂයේදී මණිඅක්ඛිත නා රජුගේ ආරාධනයෙන් කැලණියට වැඩම කළහ. ඒ උන්වහන්සේගේ …

පදිංචියට හෝ ව්‍යාපාරයට ඉඩමක් තෝරා ගැනීමේදී මෙන්න මේ කියන වාස්තු කරුණු ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න…

නිවසක් සෑදීමට ඔබ තුල සිතුවිල්ලක් පහල වීමේ සිට භූමියක් තෝරාගැනීම නිවස සෑදීම ගෙට ගෙවැදීම තෙක් සිදුකරනුලබන …

දුටුගැමුණු රජුගේ අනභිභවනීයත්වයට මග පෑදූ “ජය කොන්තය හා බුද්ධ යන්ත්‍රය” ගැන මෙන්න

ගැමුණු, ගාමිණී යනු සාම්ප්‍රදායික සිංහල නමකි. වයස අවුරුදු 16 පමණ වන විට ගැමුණු කුමරු තරමක් හිතුවක්කාරී …