ලොව විශාලතම සර්පයන් 10 දෙනා මෙන්න…

පෙනුම හා විශාලත්වය නිසා ලෝකයේ සියලු උරගයන් අතරින් සර්පයන් වඩාත් විශේෂ තැනක් හිමිවෙනවා. ලෝකයේ විවිද ප්‍රදේශවල ඒ ඒ පාරිසරික සාධක වලට අනුව ජිවත් වෙන විවිද ප්‍රමාණයේ සර්ප විශේෂ ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් හමුවෙනවා.

ඒ අතර විස රහිත සර්පයින් වගේම විස සහිත ස්ර්පයිනුත් වෙනවා. ඒ අතර මාරාන්තික විෂ සහිත සර්පයිනුත් වෙනවා. සර්පයින් දෂ්ඨ කිරීමෙන් පුද්ගලයින් මිය ගිය අවස්ථා ගැන ලංකාවේ අපි නම් කොතෙකුත් අසා තිබෙනවා.

ඉතින් අද අපි මේ ඔබව දැනුවත් කරන්නට සුදානම් වෙන්නේ ලෝකයේ මෙතෙක් හමුවී ඇති විශාලතම සර්ප විශේෂ දහය පිළිබදවයි.

එහෙමනම් බලන්නකෝ මේ වීඩියෝව…

පහත තිබෙන ෂෙයාර් බටන් එක ක්ලික් කරල, මේ වීඩියෝව ෂෙයාර් කරලා ඔයාගේ යාලුවන්ටත් මේ අපූරු වීඩියෝව දැකගන්නට අවස්තාවක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a comment

Comments