හැඩකාරියන්ට රහස් 6ක්

විලාසිතා කරමින් හැඩ වීමට කැමැති යුවතියන් අනවශ්‍ය ලෙස ඒවාට වියදම් කළ යුතු නැහැ. අල්මාරි පුරවා ගනිමින් ඇඳුම් ආයිත්තම් එකතු කිරීමට වඩා ඔබට ආකර්ෂණීයව හැඩ වෙන්න සරල පුරුදු හා ආත්ම විශ්වාසයෙන් සිටීමත් ප්‍රමාණවත් වෙයි.

01. පසු දින අඳින ඇඳුම් කලින් සැලැසුම් කිරීම: උදෑසන කාර්යබහුල වන නිසා පසු දින ඇඳීමට සුදුසු ඇඳුම කලින්දා රාත්‍රියේම සූදානම් කිරීම ඔබටත් පහසු වනු ඇත. පාවහන් ආදියද ඒ අසලම තබන්න. පසු දින උදයේ කොණ්ඩා විලාසිතාව පමණක් සකසා ගැනීමට කාලය වෙන් කරන්න. එවිට ඔබේ කාලයද අපතේ නොයනු ඇත.

02. නිවැරැදි යට ඇඳුම් තෝරාගන්න: මනා නිමාවකින් යුතු නිවැරැදි යට ඇඳුම් තෝරා ගැනීම ඔබේ විලාසිතාව පරිපූර්ණ කරයි. කපු රෙදිවලින් නිමැවුණු නිවැරැදි බේ‍රෂියර් හා යට කලිසම් මෙන්ම ශරීරය හැඩ කරන යට ඇඳුම්ද තෝරා ගන්න.

03. විලාසිතා අනුකරණය නිවැරැදිව කරන්න: විලාසිතා වුණත් විවිධ කාන්තාවන්ට ගැළැපෙන්නේ විවිධ ආකාරයටයි. විලාසිතා කරන ප්‍රසිද්ධ කාන්තා චරිත ඒවා අනුගමනය කරන්නේ යම් රීතියකට අනුවය. මේ නිසා ඒවා හොඳින් අධ්‍යයනය කර අනුගමනය කරන්න.

04. උත්සව අවස්ථාවට අනුව ඇඳුම් තෝරාගන්න: කාන්තාවක් අඳින පලඳින ආකාරය කැපී පෙනෙන්නේ එය අවස්ථාවට අනුව ආකර්ෂණීයව තෝරා ගන්නේ නම් පමණි. ඔබ පෙනුමට ගැළැපෙන සුන්දර විලාසිතා පමණක් තෝරා ගැනීමෙන් වැඩි අලංකාරයක් හිමිකර ගන්න. උදාහරණයක් ලෙස ඔබේ ආයතන ප්‍රධානියා සමඟ උත්සවයකට සහභාගි වේ නම් අනවශ්‍ය ලෙස පියයුරු පෙනෙන ලෙස විලාසිතා නොකරන්න.

05. ශරීරයේ ප්‍රමාණයට ඇඳුම් තෝරාගන්න: කලිසම් හා කමිස, බ්ලවුස් ආදිය ඇඟේ හැඩයට අනුව තෝරා ගැනීමෙන් වැඩි පෙනුමක් ලබාගත හැකියි.

06. සුදුසු අලංකාර ආභරණ පලඳින්න: ඇඳුම් පැලැඳුම්වලට වැඩි අලංකාරීත්වයක් ගෙනදිය හැකි වන්නේ එයට උචිත ආයිත්තම් පැලැඳීමෙනි. මාල හා බේ්‍රස්ලට් ආදිය ඇඳුමේ වර්ණයට අනුව ගළපා ගැනීමත් වැදගත්.

මව්බිම

Leave a comment

Comments