ජාත්‍යන්තරයට ගිය “අම්මට සිරි”

සිංහල භාෂාවේ දැනට භාවිත වන වචන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශිකයන් විවිධ විදිහට උච්ඡාරණය කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා.

මචං කියන වචනය අන්න ඒ වගේ එකක්.

අපි මේ කියන්න යන්නේ තවත් ඒ වගේම වචනයක්.

විදෙස් රටක අධිවේගී මාර්ගයක සිදුවූ අනතුරක් දුටු විදේශික කාන්තාවක් ” අම්මට සිරි” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මේ එම වීඩියෝවයි.

Leave a comment

Comments