මානසික ආතතිය දුරු කරන කංසා

0

කංසා සුළු ප්‍රමාණයක් පානය කිරීම මගින් මානසික ආතතිය දුරු කර ගතත් සිතත් සැහැල්ලු කරන බව නවතම අධ්‍යයනයක් මගින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

චිකාගෝ ඉලිනොයිස් හී සරසවියේ “UIC” පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් මෙම අධ්‍යයනය සිදු කර තිබෙනවා. මෙහිදී ඔවුන් කංසා තුල ඇති මානසික ආතතිය දුරලීමට සමත් වන “tetrahydrocannabinol (THC)” නැමති සංයෝගය සොයාගෙන තිබෙනවා.

මෙම අධ්‍යයන කණ්ඩායම විසින් වයස අවුරුදු 18-40 අතර සෞඛ්‍යය සම්පන්න පුද්ගලයින් 42ක් භාවිතා කර තිබෙනවා. මෙහිදී ඔවුනට විවිධ මාත්‍රා වලින් කංසා ලබාදී ඇති අතර මෙහිදි ඔවුන් විවිධ මාත්‍රාවන් යටතේ කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා වෙන් කර තිබෙනවා.

අඩු මාත්‍රා කණ්ඩායම

මොවුනට “THC” සංයෝගය අඩංගු වන කංසා මිලි ග්‍රෑම් 7.5 කින් යුත් බෙහෙත් කරලක් ලබාදී තිබෙනවා.

මධ්‍යයම මාත්‍රා කණ්ඩායම

මොවුනට “THC” සංයෝගය අඩංගු වන කංසා මිලි ග්‍රෑම් 12.5 කින් යුත් බෙහෙත් කරලක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඖෂධයක් ලෙස ප්‍රභල නොවූ කණ්ඩායම

මොවුනට “THC” සංයෝගය අඩංගු නොවන බෙහෙත් කරලක් ලබාදී තිබෙනවා.

මෙම අධ්‍යයනය දින පහක් ඇතුලත සම්පූර්ණ වශයෙන් පැය හතරක කාලයක් සිදු කර තිබෙනවා. මෙහදී මොවුන් මෙම බෙහෙත් කරල ලබා ගෙන “THC” සංයෝගය රුධිරයට අවශෝෂණය වීම සඳහා පැය දෙකක කාලයක් සිට තිබෙනවා.

ඉන් පසුව පළමු අදියර ලෙස රසායනාගාර සහයක විසින් මොවුන් විනාඩි පහ බැගින් මානසික ආතතිය තරමක් වැඩි කර වන සම්මුඛපරීක්ෂණයකට භාජනය කර තිබෙනවා.

ඉන් පසුව මොවුනට මානසික ආතතිය වැඩි කර වන ගණිතමය අභියෝගයක් ලබාදී තිබෙනවා.

නැවතත් රසායනාගාර සහයක විසින් මොවුන්ගෙන් විනාඩි පහක කාලයක් ප්‍රියතම පොත් සහ චිත්‍රපට පිළිබඳව විමසා සිටි අතර තවත් විනාඩි පහක කාලයක් ගෙන ඒක පුද්ගලික අංගයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස පවසා තිබෙනවා.

මෙම ක්‍රියාකාරකම් සියල්ලගෙන්ම පසුව සහභාගී වූ පුද්ගලයින්ගෙන් මානසික ආතතිය පිළිබඳව සහ සිදු කල ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව විවිධ ප්‍රශ්න අසා තිබෙනවා. ඒ වගේම, හද ගැස්ම, රුධිර පීඩනය සහ මානසික ආතතිය වැඩි කරවන “cortisol” හෝමෝන මට්ටම පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබෙනවා.

මානසික ආතතිය සඳහා “THC” විසින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම

මෙහදී අඩු “THC” මාත්‍රාවක් ලබාගත් පුද්ගලයින් විසින් ඉහත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමෙන් පසුව ඔවුන්ගේ මානසික ආතතිය අඩු අගයක් ගෙන තිබුනා.

කෙසේ වෙතත් වැඩි “THC” මාත්‍රාවක් ලබාගත් පුද්ගලයින්ගෙන් එවන් ඵලදායීතාවයක් වර්ධනය නොවූ අතර ඉහත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමෙන් පසුව එම පුද්ගලයින්ගේ මානසික ආතතිය අඩු නොවී තිබුනා.

“THC” සංයෝගය අඩංගු නොවන කංසා ලබාගත් පිරිස නිසි ලෙස මෙම පරීක්ෂණ වලට මුහණ දීමට අපොහොසත්වී තිබුනා.

“THC” සංයෝගයේ ඖෂධ ගුණයක් තිබෙන නමුත් මෙයත් වැඩි වශයෙන් ශරිරයට ලබා ගැනීම මගින් විවිධ අතුරු ආභාද ඇතිවීමට හැකියාව ඇති නිසා මානසික ආතතිය දුරලීම සඳහා කංසා සුළු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම සෑහෙන බව මෙම අධ්‍යයනයට අනුව තහවුරු කරනු ලබනවා.

Leave a comment

Comments