ඇමෙරිකාවේ කෞතුකාගාරයේ තියෙන ලොව හොඳම ලංකාවේ මැණික්!

ශ්‍රී ලංකාවෙන් රැගෙන ගිය ඉතා දුර්ලබ ගනයේ මිල අධික මැණික් ආභරණ කිහිපයක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදේ වොෂින්ටන් අගනුවර Smithsonian’s National Museum of Natural History හී තැන්පත් කර තිබෙනවා.

ලොව මවිත කළ එම මැණික් ආභරණ දැක්වෙන වීඩියෝවක් පහතින් පහතින් දැක්වේ.

Leave a comment

Comments