මිනිස්සු වගේම දුවන පනින රොබෝ කෙනෙක් මෙන්න

දවසින් දවස ලෝකයේ රොබෝ තාක්ෂනය දියුණු වෙනවා.රොබෝ විද්‍යාඥයින්ගේ එක ඉලක්කයක් තමයි මිනිසෙක්ට 100% සමාන රොබෝවක් නිර්මාණය කරන එක. විද්‍යාඥයින් දවසින් දවස ඒ ඉලක්කයට ලංවෙමින් ඉන්නවා.

ඉංජිනේරු හා රොබෝ තාක්ෂණයෙන් යුත් Boston Dynamics සමාගම පහුගිය දා වීඩියෝවක් Youtube එකට Release කරලා තිබ්බා. ඒ මිනිසෙක් වගේ ගමන් කරන humanoid රොබෝවකගේ Video එකක්. මෙව් රොබෝ නම් කරලා තියෙන්නේ Atlas කියලා.

මේ රොබෝට ඕනෑම මතු පිටක පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉදිරියේ තියෙන බාධක හඳුනාගෙන ඒවා මඟ හැරලා හරි ඒවා උඩින් පැනලා හරි යන්න මේ රොබෝට පුළුවන්.

මේ වීඩියෝව ඒ අපූරු Atlas රොබෝව ගැනයි,

Leave a comment

Comments