කොළොන්නාවේ බලය හමුදාව අල්ලපු හැටි දැක්වෙන වීඩියෝව මෙන්න…

කොලොන්නාව ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ බෙදාහැරීමේ නිමාව වෙත ඊයේ අලුයම 2 ට පමණ හමුදාව ඇතුළු වී එහි බලය සම්පූර්ණයෙන් හමුදාව යටතට පත් කර ගන්නා ලදී.

ඔබේසේකරපුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගේට්ටුවකින් යුධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු වී වැඩ වර්ජනයේ නිරත සේවකයන් තෙල් සංස්ථා භූමයෙන් පිටතට ඇදදමා මෙලෙස බලය තහවුරු කර ගත් අතර, රජයේ මෙම වෑයම වන්නේ ආරක්ෂක අංශ යොදවා වර්ජනය කල තෙල් සංස්ථා සේවකයන් සිදු කරගෙන ගිය තෙල් බෙදාහැරිමේ කටයුතු නැවත යථා අයුරින් සිදු කිරීමයි.

යුධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ විසින් කොලොන්නාව ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ බෙදාහැරීමේ නිමාවේ බලය සියතට ගත් අවස්ථාවේ වීඩියෝ දර්ශන සහ ජයාරූප පහතින් ඔබට දැකගත හැකියි.

Leave a comment

Comments