සුරූපී ගැහැනියක් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා..

0

චාමි අසංකා කියන්නේ ලංකාවේ සිටින සුරූපී කාන්තාවක්.හැබැයි ඇය පිරිමියෙක්.චාපි පිරිමියෙක් වෙලා ඉපදුන කෙනෙක් පස්සේ ඔහු ඇය උනේ සිය ආශාව නිසා.පොඩි කාලේ ඇයගේ සිහිනය වෙලා තියෙන්නේ කාන්තාවක් වෙන්න.මේ නිසා චාමි ශරීරයේ සියලු කොටස් සැත්කමක් මගින් වෙනස් කරගෙන කාන්තාවක් වෙලා තියෙනවා.මෝසතර නිරූපණ ක්ෂේත්‍රෙය් මේ වෙනකොට ඇය විශාල තැනක් හිමිකරගෙන තියෙනවා.මිනිසුන්ගේ ආශාවන් විවිධාකාරයි.ඒ විවිධාකාර ආශාවක ඕනෑම ඇහැකින් බැලීමේ අයිතියත් බලන කෙනා සතුයි.

Leave a comment

Comments