මහින්ද මෛත්‍රී දීගය ගැන මහින්ද කඳවුරේ ක්‍රියාකාරිකයෙක් කියූ කතා..

0

මහින්ද මෛත්‍රී එකතු වීම පිළිබඳව මුළු මහත් සමාජයම මේ වනවිට කතා කරමින් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව දේශපාලනය ගැන උනන්දු සයිබර් ක්‍රියාකාරිකයින්ගේ අදහස් ගැන දැන ගන්නට අපි හිතුවා.

ඒ සඳහා අපි ඉස්සෙල්ලාම තෝර ගත්තේ සයිබර් අවකාශය තුල ඒකාබද්ධ විපක්ශය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අභීත එදිරිසිංහ සොහොයුරාව.

ඔහු ඉතාම අපූරුවට මේ තත්ත්වය පිළිබඳව ඔහුගේ කඳවුර පැත්තෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කලා. මේ තියෙන්නෙ ඔහු මේ ගැන දැක්වූ අදහස්.

Leave a comment

Comments