අද ආදායමේ, රැකියාවේ මෙන්ම තනතුරේ වෙනසක් වීමට ඉඩ ඇති දවසක්. ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

මේෂ ලග්නය

ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කළයුතු දිනයකි. මනා කළමනාකරණයකින් මෙන්ම එඩිතරව කටයුතු කළයුතු දිනයකි. තම පවුල් පිළිබඳව වෙනදට සොයා බැලිය යුතු දිනයකි. අතපසු වුනු වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සුභ දිනයක් අතර අධ්‍යාපන කටයුතු වලටද සුභ දිනයකි. දෙමාපිය හා වැඩිහිටි උපදෙස් මත ක්‍රියා කිරීම වඩාත් යහපත් වේවි.

ජය වර්ණය: ලා රතු පැහැය, ජය අංකය: 05

වෘෂභ ලග්නය

සුක්ෂම කලා නිර්මාණ වලට ඉතාම සුභ දිනයකි. කාන්තා ඔබට මැහුම් ගෙතුම් වැඩ වලට, අලංකරණ කටයුතු වලටද වඩාත් යෝග්‍ය දිනයකි. යහපත් චින්තන ශක්තියක් පවතින දිනයකි. කලා කටයුතු වලටද යෝග්‍ය දිනයකි. ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.

ජය වර්ණය: තැඹිලි පැහැය, ජය අංකය: 04

මිථුන ලග්නය

ලේඛන ශක්තිය ඉහල දිනයකි. යහපත්ව මෙන්ම අන් අයට ආදර්ශමත්ව ගත කළහැකි දිනයකි. කෝපයෙන් හා වෛරයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම ඔබට පාඩු ගෙනදෙන දිනයකි. ඉවසීමෙන් මෙන්ම නිහඬව තම වැඩ කටයුතු කිරීමට වග බලාගන්න. නව මිතුරන් හා ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇතිවන දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.

ජය වර්ණය: කොළ පැහැය, ජය අංකය: 03

කටක ලග්නය

ඔබට අතපසු වුනු වැඩ කටයුතු සියල්ල නැවත ආරම්භ කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය දිනයකි. නිවැරදිව හා පිලිවෙලින් තම වැඩ කටයුතු සැලසුම් කරගන්න. උසස්වීම් ලබාගත හැකි දිනයකි. කණ්ඩායම් හැගීමෙන් යුතුව පැවරෙන වගකීම් සාර්ථකව ඉටුකිරීමේ හැකියාව පවතින දිනයකි.

ජය වර්ණය: දීප්තිමත් සුදු පැහැය, ජය අංකය: 01

සිංහ ලග්නය

කලාතුරකින් ඔබට උදාවන දිනයකි. අසීමිත උදව් අන් අයගෙන් ලබගත හැකි දිනයකි. නිවසක්, වාහනයක් මිලදී ගැනීමට වඩාත් යෝග්‍ය දිනයකි. කල්පනාකාරීව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. කායික ශක්තිය ඉතාම ඉහල දිනයකි. මනා පෞරුෂයකින් යුතුව වැඩ කටයුතු කරගෙන යා හැකි දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.

ජය වර්ණය: රන්වන් පැහැය, ජය අංකය: 01

කන්‍යා ලග්නය

මුදල් ගනුදෙනු වලදී ප්‍රවේසම් වීමට වග බලාගන්න. කතා ශක්තිය වෙනදට වඩා වර්ධනය වන දිනයකි. නමුත් කෝපයෙන් හා වෛරයෙන් යුතුව කතා නොකිරීමට වග බලාගන්න. එබැවින් කරනා වැඩ කටයුතු වඩාත් කල්පනාකාරීව සම්පාදනය කරගන්න. ඉවසීම ඔබට වඩාත් වැදගත් වේවි.

ජය වර්ණය: ලා කොළ පැහැය, ජය අංකය: 03

තුලා ලග්නය

ඔබට අතිරේක ආදායම් ලබාගත හැකි දිනයකි. අවශ්‍යතාවය තේරම් ගෙන කටයුතු කරන දිනයකි. අලුතින් දෙයක් මිලදී ගැනීමට යාමට යෝග්‍ය දිනයකි. අනවශ්‍ය දේ ඉවතලා ප්‍රශ්න හමුවේ සාර්ථකව කටයුතු කරගෙන යා හැකි දිනයකි. කලා කටයුතු වලටද සුභ දිනයකි. අන් අය මනාවට තේරුම් ගන්න අතර වැඩ කටයුතු වල වැඩි සාර්ථකත්වයක් ලැබිය හැකි දිනයකි.

ජය වර්ණය: තැඹිලි පැහැය, ජය අංකය: 02

වෘශ්චික ලග්නය

ආදායමේ, රැකියාවේ මෙන්ම තනතුරේ වෙනසක් වීමට ඉඩ ඇති දිනයකි. අවිවාහක අයට නම් සුභ මංගල යෝග ඇතිවන දිනයකි. නිසි සැලසුම් මත ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න. තියුණු නුවණින් යුතුව ඔබට කටයුතු කළහැකි දිනයකි.
ජය වර්ණය: ලා රෝස පැහැය, ජය අංකය: 01

ධනු ලග්නය

පාලන ශක්තිය ඉතාම හොඳ දිනයකි. ගැටළු විසදාලීමට වැඩි දස්කමක් වන දිනයකි. අන් අයට ආදර්ශමත්ව කටයුතු කළහැකි දිනයකි. නමුත් නිතරම සන්සුන්ව වැඩ කටයුතු කරන්න. අලුතින් නිවසක් තැනීමට පටන් ගන්නටද සුභ දිනයකි. උදෑසනම ව්‍යායාමයකින් හා ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න. දැහැමිව හා මනා ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතුව කටයුතු කළහැකි දිනයකි.
ජය වර්ණය: තද කහ පැහැය, ය අංකය: 09

මකර ලග්නය

ගංගා හා ඇළදොළ ආශ්‍රිතව සිටිනවානම් ප්‍රවේසම් විය යුතු දිනයකි. ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන දිනයකි. නිසි සැලසුම් මත තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න. අනවශ්‍ය දේවල් මගහැර යන සුභ දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න. දිනය වඩාත් යහපත් වේවි.
ජය වර්ණය: නිල් පැහැය, ජය අංකය: 08

කුම්භ ලග්නය

ඔබේ ජනප්‍රියත්වය වැඩි වන දිනයකි. අප්‍රමාදව, තැනට සුදුසු නුවණින් යුතුව වඩාත් සාර්ථකව දිනය ගත කිරීමේ හැකියාව පවතියි. මොළයෙන් කරන සුක්ෂම වැඩ ඔබට වැඩි සාර්ථකත්වයක් ගෙන දෙන දිනයකි. උසස් වීම් හා තනතුරු අපේක්ෂා කළහැකි දිනයකි. නිවැරදි තීරණ මත ක්‍රියාත්මක වන්න. සතුරු කරදර මර්දනය වන, රෝග පීඩා දුරුවන දිනයකි.

ජය වර්ණය: ලා නිල් පැහැය, ජය අංකය: 07

මීන ලග්නය

ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්වය ගැන සැළකිලිමත් වන්න. හිතවත් අය අමනාප වන, ඔබව හැරදා යන දිනයක් විය හැකිය. එබැවින් කල්පනාවෙන් යුතුව කටයුතු සම්පාදනය කරගත යුතු දිනයකි. සතුරු උපද්‍රව පිළිබඳවද අවදානයෙන් කටයුතු කළයුතු දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න. දවස වඩාත් සුභ වේවි.

ජය වර්ණය: ගුරු පැහැය, ජය අංකය: 06

Trending Now:

Leave a comment

Comments