බොහෝ දෙනෙකුට මිශ්‍රඵල ගෙනදෙන අද දවස ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියල මෙතනින් බලන්න

මේෂ ලග්නය

පෙර පින ඉස්මතු වන දිනයකි. මානසික පීඩා ඇතිවිය හැකි දිනයකි. කල්පනාකාරීව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. යහපත් වෘත්තිමය වෙනස් වීම් සිදුවන දිනයකි. නව ව්‍යාපාර කටයුතු වලටද සුභ දිනයකි. නිසි සැලසුම් සහිතව සම්පාදනය කරගන්න. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.
ජය වර්ණය: දීප්තිමත් කහ පැහැය, ජය අංකය: 02

වෘෂභ ලග්නය

තීන්දු තීරණ ගැනීමේදී වඩාත් සැළකිලිමත් විය යුතු දිනයකි. අලුතින් ලැබීම් මාර්ග ඇතිවන දිනයකි. නිසි සැලසුම් සහිතව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම හා කල්පනාකාරී වීම ඔබට යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙවි. සංචාරක වඩා කටයුතු වලටද යෝග්‍ය දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.
ජය වර්ණය: ලා කහ පැහැය, ජය අංකය: 09

මිථුන ලග්නය

හවුල් ව්‍යාපාර ආශ්‍රිතව බාධා ඇතිවිය හැකි දිනයකි. එබැවින් කල්පනාකාරී වන්න. නිසි සැලසුම් සහිතව සාර්ථකව සියලු වැඩ කටයුතු කරගෙන යා හැකි දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.
ජය වර්ණය: ලා නිල් පැහැය, ජය අංකය: 07

කටක ලග්නය

කායික ශක්තිය වඩාත් හොදින් පවතින දිනයකි. මානසික සුවයක් උදාවන අධ්‍යාපනයටද සුභ දිනයකි. ජීවිතයට නව බලාපොරොත්තු ඇතිවන දිනයකි. වැඩ කටයුතු සියල්ල වඩාත් ප්‍රවේසමෙන් සම්පාදනය කරගත යුතු දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.
ජය වර්ණය: ලා දම්පැහැය, ජය අංකය: 07

සිංහ ලග්නය

සෞඛ්‍ය පිළිබඳව වඩාත් සැළකිලිමත් විය යුතු දිනයකි. මානව සම්පත් කළමනාකරණය වැනි කටයුතු වලට යෝග්‍ය දිනයකි. ආරම්භ කල කටයුතු වලට සියුම් කරදර පීඩා ඇතිවිය හැකි දිනයකි. කල්පනාකාරීව හා වඩාත් ඉවසිලිවන්තව වැඩ කටයුතු කළයුතු දිනයකි.
ජය වර්ණය: ලා කොළ පැහැය, ජය අංකය: 09

කන්‍යා ලග්නය

නෑ හිත මිතුරන් වෙනුවෙන් වැඩියෙන් කල් ගතකිරීමට සිදුවන දිනයකි. විවාහ සම්බන්ධතා වලට සුභ දිනයකි. හවුල් ව්‍යාපාර වලට සුභ දිනයකි. බොහෝ පිරිසක් ඔබේ උදව් සොයා එන දිනයකි. නමුත් කල්පනාකාරීව, මෙන්ම ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම වැදගත්.
ජය වර්ණය: ලා කොළ පැහැය, ජය අංකය: 03

තුලා ලග්නය

පෙර පින ඉසමතු වන ඔබේ පෞරුෂය වර්ධනය වන දිනයකි. වාග් ශක්තිය වෙනදට වඩා වර්ධනය වන දිනයකි. සතුරු කරදර පිළිබඳව කල්පනාකාරී වන්න. ආහාර ගැනීමේදීද කල්පනාකාරී විය යුතු දිනයකි. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න. අන් අයගෙන් වැඩියෙන් ප්‍රවේසම් වීම වැදගත්.
ජය වර්ණය: ලා දම් පැහැය, ජය අංකය: 04

වෘශ්චික ලග්නය

ඔබේ වචනයට බොහෝ ශක්තියක් පවතින දිනයකි. නමුත් කල්පනාකාරී වීම වැදගත්. සංචාරක කටයුතු වලට මෙන්ම අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු වලටද වඩාත් යෝග්‍ය දිනයකි. සමාජ සේවා කටයුතු වලින්ද දියුණුවක් අපේක්ෂා කළහැකි දිනයකි. මතභේද වලින් තොරව දිනය ගත කරන්න. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.
ජය වර්ණය: ලා කහ පැහැය, ජය අංකය: 03

ධනු ලග්නය

වැඩ රාජකාරි වඩාත් බහුල වන දිනයකි. සිත ශක්තිමත් කරගතයුතු දිනයකි. බොහෝ ලැබීම් ඇතිවන දිනයකි. ඔබේ විශ්වාසවන්තභාවය බොහෝ ජයග්‍රහණ පහසුවෙන් දිනාගත හැකි දිනයකි. නිසි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කළයුතු දිනයකි. ආගමනුකුලව දිනය ආරම්භ කරන්න.
ජය වර්ණය: ලා රතු පැහැය, ජය අංකය: 09

මකර ලග්නය

දුර බැහැර ගමන් බිමන් යාමට සිදුවන දිනයකි. තාක්ෂණික කටයුතු නියැලෙන්නන්ට බාධාකාරී තත්වයන් ඇතිවන දිනයකි. ව්‍යාපාර හා රැකියා වැඩ කටයුතු වලටද යෝග්‍ය දිනයකි. අන් අය අතර ඔබට වැඩි ගෞරවයක් ලැබෙන දිනයකි. ඔබේ පෞරුෂය නිසාම අන් අය අතර බෙහෙවින් කැපී පෙනෙන දිනයකි.
ජය වර්ණය: ක්‍රීම් පැහැය, ජය අංකය: 06

කුම්භ ලග්නය

බොහෝ ධනය උදාවන ඔබේ ආදායම් තත්වය වර්ධනය වන සුභ දිනයකි. ඔබ කරන කියන දේවල් වලට අන් අයගේ වැඩි ආකර්ෂණය ලැබෙන සුභ දිනයකි. ඔබ වපුරපු දෙය නිසියාකාරව නෙළාගත හැකි දිනයකි. කෙසේවුවත් නිසි සැලසුම් සහිතව වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑමට වග බලාගන්න.
ජය වර්ණය: ලා කහ පැහැය, ජය අංකය: 07

මීන ලග්නය

රැකියා හා ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධව අලසකමක් දක්වන දිනයකි. එබැවින් කල්පනාකාරීව වැඩ කටයුතු කළයුතු දිනයකි. කරනා දෙය උනන්දුවෙන් කිරීමට සිතට ගතයුතු දිනයකි. ඉවසීම ඔබට වඩාත් යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙයි. නිසි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ආගමානුකුලව දිනය ආරම්භ කිරීම වඩාත් යෝග්‍යයි.
ජය වර්ණය: ලා කහ පැහැය, ජය අංකය: 07

Trending Now:

Leave a comment

Comments