ඇඟට හිර ඇදුම් අදින්නේ බලාගෙනයි!!

ඇඟට සිර ඇදුම් ඇදීම කාන්තාවන්ගේ විලාසිතාවක් බවට පත්වෙලා. ඒත් වෛද්‍යවරු සදහන් කරන්නේ එය ඉතා අනතුරු දායක තත්වයක් කියලයි.

ඊට හේතුව හිර ඇදුම් ඇදීමෙන් මුත්‍රාශයට එල්ල වන පීඩනය වැඩියි. යට ඇදුම් සහ පිටත ඇති ඇදුම් අතර තෙරපීම නිසා මුත්‍රා මාර්ගයට වාතය ඇතුලුවීම අඩුවීමයි මෙම ගොඩක් ආසාදන වලට හේතුවෙන්නේ.

එහෙම ඉර එළිය ඇතුලු නොවීම නිසා යෝනි මාර්ගය අසල බැක්ටීරියා ආසාදන ඇතිවෙන්න පුලුවන්.

එහෙම වුනාම මුත්‍රා ආසාදන විතරක් නෙවෙයි ඒ නිෂ්පාදනය වන විෂබීජ හේතුවෙන් වකුගඩු වලටත් බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුලුවන් කියලයි වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙවැනි ශරීරයට හිර ඇදුම් ඇදීමෙන් යෝනි මාර්ගය ඉදිමෙන්නත් පුලුවන්. මෙවැනි තත්වයක් මතුවෙලා තියෙනවා නම් කෙනෙක් ඊට විවිධ දේශීය ප්‍රතිකාර කරන්න යන්න එපා. වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙලා ප්‍රතිකාර ගන්න. පුලුවන් තරම් ඇගට සැහැල්ලු ඇදුම් අදින්න උත්සාහ කරන්න.

Leave a comment

Comments