ඉදිරියට නෙරා ඇති බඩ අඩු කරගන්න මෙන්න නියම ක්‍රම ටිකක්..

1976

උදරය ඉදිරියට නෙරා යෑම බොහෝ දෙනෙකුට පවතින ගැටලුකාරී තත්වයක් බව පැහැදිළි කරුණක්. මෙම තත්වය මග හැරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යායාම විතරක් කරලම මදි. ව්‍යායාම වලට අමතරව මේ සදහා අනුගමනය කළ යුතු තවත් පුරුදු බොහොමයක් ඔබේ එදිනෙදා ජිවිතයට එක් කර ගත යුතුයි. එවැනි පුරුදු කිහිපයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝවෙන් කියන්නේ..

Leave a comment

Comments

Close
Close