ලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අඩුම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන බව ඔබ දන්නවද..? විස්තරේ මෙන්න…

ලෝකයේ මෑතකදී නිකුත් කල ගුරුත්වාකර්ෂණ සිතියමට අනුව ලෝකයේ අඩුම ගුරුත්වකර්ශන බලයක් ඇති ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා ඇති බව සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙම සිතියමට අනුව අඩුම ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිල් පැහැයෙන් පෙන්වන අතර වැඩිම ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් ඇති ස්ථානය කහ පැහැයෙන් පෙන්වනවා. කෙසේ නමුත් තදට නිල් පැහැය ගෙන තිබෙන්නේ එනම් අවකාශයට පහසුවෙන් ඇතුළුවීමට හැකි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අඩු ලෝකයේ පවතින එකම ස්ථානය පිහිට තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ.පහත විඩියෝව තුලින් මේ බව ඔබටම සනාථ කරගත හැකිය.

එම ස්ථානය වන්නේ ශ්‍රී ලාංකික අපට ඓතිහාසික වටිනාකමක් ගෙන දෙන, රාවණා රජු සීතා කුමරිය පැහැරගෙන ගෙනවිත් සැඟවූ ස්ථානය ලෙස සැලකෙන, ඖෂධිය වටිනාකමක් ඇති ශාක බහුල ස්ථානයක් වන රූමස්සල කන්දයි. රූමස්සල කන්ද, පෘථිවිය හැර යාමට පහසුම ස්ථානය එනම් අවකාශයට පිවිසිය හැකි පහසුම ස්ථානය වන බැවින් මෙහි අභ්‍යවකාශ වාරයක් ඉදිකිරීමට කදිම ස්ථානයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ආතර් සි. ක්ලාක් මහතා විසින් රචිත විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් වන පරාදීසයේ ද්වාරය යන කෘතියට අනුව අවකාශ විදුලි සෝපානය Space elevator සංකල්පය සඳහන් වී තිබෙන්නේ මෙම ස්ථානයටයි. රූමස්සල කන්ද ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ලෝකයටම පවතින වටිනා ස්ථානයක් වෙනවා.

Leave a comment

Comments