ඒකාබද්ධ මැයි රැලිය ගාලුමුවදොර පිටියේ සිට සජීවීව

අතිගරු ජනාදිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් අද ගෝල්ෆේස් පිටියේ පැවැත්වෙන මැයි දින රැලිය පහතින් ඔබට සජීවීව නැරබිය හැකියි.

Leave a comment

Comments