එම්. ජී. ධනුශ්කගේ අලුත්ම ගීතය මෙන්න…

ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී එම්.ජි. ධනුශ්කගේ නවතම ගීතය තමයි “ලැබුනානම්” යන ගීතය. එම්.ජි. විසින් ඔහුගේ යූටියුබ් චැනලය ඔස්සේ අද ඔහුගේ එම ගීතය සහ එහි රූප රචනය අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

ඩිලාන් ගමගේ විසින් රචිත, අශාන් ප්‍රනෑන්ඩු විසින් සංගීතය සැපයූ මෙම ගීතය, ඔබව අපූරු මතක අත්දැකීම් රාශියක් අතර අතරමං කර දමනා බවට නම් කිසිදු සැකයක් නැහැ.

“ලැබුණා නම්, නොලැබුන ඔබ ලැබුනානම්, සතුටින් මං, ඔබ මට හිමි වූවා නම්…”

පහතින් ඔබ මේ දකින්නේ එම්.ජි. ධනුශ්කගේ ඒ නවතම ගීතයයි…

Leave a comment

Comments