ලිංගිකව එක් වී සංසර්ගයේ යෙදුණු ‘පළමු ජීවියා මත්ස්‍යයෙක්!

ජීවීන්ගේ ලිංගික සංසර්ගයේ මූලාරම්භය පිළිබඳ කරුණු සොයා ගත් බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.

බීජ ජනනයෙන් බැහැරව සිය වර්ගයා බෝ කිරීම සඳහා සංසර්ගයේ යෙදී ඇති පළමු ජීවියා මීට වසර මිලියන තුන්සීය අසූපහකට පෙර විසූ මයික්‍රෝබ්‍රකියුස් ඩිකි නමැති මත්ස්‍ය විශේෂය බව ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් සොයා ගෙන තිබේ.

එල් අකුරට (L) සමාන පිරිමි මත්ස්‍යයාගේ ලිංගික අවයවය ගැහැණු මත්ස්‍යයාගේ පසුපස පිහිටි අස්ථි කොටසක් සමග එක් වීමෙන් සංසර්ගය සිදු වී ඇති බව විද්‍යාඥයෝ සොයා ගෙන ඇත.

නමුත් පසුව ලිංගික එක් වීමෙන් බැහැර වී ඇති මත්ස්‍යයන් සිය වර්ගයා බෝ කිරීම සඳහා බීජ ජනනය නැවත ආරම්භ කර ඇති බවයි පර්යේෂණ කණ්ඩායම පවසන්නේ.

ඉන් අනතුරුව මෝර සහ මඬු මත්ස්‍ය විශේෂයන්ගේ මුතුන්මිත්තන් නැවතත් බීජ දැමීමෙන් බැහැර වී සිය වර්ගයා බෝ කිරීම පිණිස ලිංගික සංසර්ගය දක්වා පැමිණීමට තවත් වසර මිලියන ගණනක් ගත විය.

සෙන්ටි මීටර අටක පමණ දිගින් යුත් මයික්‍රෝබ්‍රකියුස් ඩිකි නමැති මත්ස්‍යයා වර්තමාන ස්කොට්ලන්තයේ විලක වාසය කර තිබේ.

(මයික්‍රෝබ්‍රකියුස් ඩිකි මත්ස්‍යයින් දෙපස සිට සංසර්ගයේ යෙදී ඇති විශ්වාස කෙරේ)

Leave a comment

Comments