ඕනෑම යමක් පාෂාණයක් බවට පත් කරවන ලොවක් මවිත කල අත්භූත ළිඳ මෙන්න

0

එංගලන්තයේ උතුරු යෝක්ෂය කියන ප්‍රදේශයේ මෙම පාෂාණී කරනය වන ලිඳ පිහිටා තිබෙනවා. එහි ඇති ගුප්ත බව නිසාම සංචාරකයන්ගේ අවධානය දිනාගන්න මෙය සමත් වෙලා තියෙනවා.

මෙහි මොනයම් හෝ දෙයක් දමා ගිය විට සති 2ක් පමණ වන විට පාෂාණයක් බවට පත්වෙනවා. ඇත්තෙන්ම එය සිදුවන්නේ ගුප්ත බලයක් නිසා නොව එම ජලයේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය වැඩි වශයෙන් අඩංගුවී ඇති නිසා බව පර්යේෂකයින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පහතින් ඔබ මේ දකින්නේ එම අපූරු ස්ථානය පිළිබද තොරතුරු ඇතුලත් අපූරු වීඩියෝවක්.

Leave a comment

Comments