වැඩිපුර නිදාගත්තම වෙන දේ දන්නවද?

0

ඔබේ සෞඛ්යයට නින්ද වැදගත් වෙනවා. දිවා කාලයේ වැඩ කටයුතු කරලා මහන්සි වුනාට පස්සේ රාත්‍රී නින්ද ඔබට යලි ශරීරය නැවුම් කරගන්න උදව් කරනවා. දිනකට උපරිම පැය 8ක නින්දක් ප්‍රමාණවත්. නමුත් දිවා කාලයේත් රාත්‍රී කාලයේත් අධික ලෙස නිදාගැනීම ඔබේ සෞඛ්‍යට නරක ලෙස බලපානවා. මෙලෙස වැඩිපුර නිදාගත්තම ශරීරයත අහිතකර ලෙස බලපාන්නේ කොහොමද කියලා පහත කරුණු වලින් දැක්වෙනවා.

01. හෘද රෝග ගැටලු ඇති විය හැක.

බොහෝ වෙලා නිදාගැනීමෙන් හෘදයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වන අතර එය හෘද රෝග ඇතිවීමට බලපායි.

02. තරබාරුකම වැඩි කරනවා.

අධික නින්ද හා තරබාරුකම අතර සම්බන්ධයක් තිබේ. ඔබ පැය ගණනාවක් නිදාගෙන සිටිනවා නම්, එම කාලය තුලදී ඔබ ශාරීරික ලෙස අක්රියව සිටී. ශාරීරික ක්රියාකාරිත්වය අඩු වීමෙන් ශරීරය අඩු කැලරි ප්රමාණයක් දැල්වී ඇති අතර, එමගින් ශරීරයේ බර වැඩි වේ.

03. දියවැඩියාවට ඇති අවදානම වැඩි කරයි.

අධික නින්ද නිසා සිරුරේ සීනි නිපදවීමේ මට්ටමට බලපෑම් ඇති කල හැක.

04. උදාසීන තත්වයක් ඇති කරනවා.

දිගු නින්ද ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් අඩු කිරීමට හේතුවක් වන අතර එමගින් ඔබට උදාසීන බවක් ඇතිවෙනවා.

05. මොලයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා ඇති කරනවා.

බොහෝ නිදාගැනීමෙන් ඔබේ මොළයේ බලයට බලපාන්න පුළුවන්. එය මොළයට වේගයෙන් වයසට යෑමට හේතු වේ. මොළයේ ව්යුහය වෙනස්වීම් හා දුර්වල ඥානීය ක්රියාකාරීත්වය හේතු විය හැක.

06. ඉක්මනින් මරණයට පත්විය හැක.

අධික ලෙස නිදාගැනීමෙන් ඇති වන හෘද රෝග, දියවදියව හා තරබාරුකම වැනි රෝගී තත්වයන් නිසා ඔබේ ආයු කාලය අඩු විය හැක.

07. හිසරදය.

වැඩිපුර නිදාගැනීමෙන් හිසරදය ඇතිවිය හැක. මොළයේ ස්නායුකැපර්චර්වල ඇතිවන උච්ඡාවචනයන් නිසා නින්දේ දී සෙරොතොනින් ඇතුලත්වීම නිසා එය හිසරදය සඳහා බලපෑ හැක.

08. කොන්දේ වේදනා වලට මගපාදයි.

ඔබ දිගු වේලාවක් කාර්යාලයේ වාඩිවී සිටින්නේ නම්, පසුව උදෑසන වන තෙක් නිදා ගැනීමත්, ඔබට කොන්දෙ වේදනාව ඇති විය හැකිය.

මෙය ෂෙයාර් කර ඔබේ මිතුරන්වත් දැනුවත් කරන්න.

Leave a comment

Comments