සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය මෙන්න

ජ්‍යොතිෂය පාර විද්‍යාවකි. භෞතික තත්ත්වයන්ගෙන් හා ත්‍රිවිධ ගුණයන්ගේ සංයුතියෙන් ප්‍රකාශ වන ලෝකය පිළිබඳව හැදෑරීම ජ්‍යොතිෂයේ දර්ශනය …

නිරෝගී දරුවෙකු පිළිසිද ගන්න නම් ශුක්‍රාණුවල තිබෙන බලපෑම දැනගෙන ඉන්න

ඔබ දන්නා පරිදිම පිරිමියකු සහ කාන්තාවක ලිංගිකව එකතු වීමෙන් අනැතුරුව ශුක්‍රාණුවක් සහ ඩිම්බයක් සංසේචනය වීමෙන් කළලයක් …

ගැබ් ගැනීමෙන් පසුව ලිංගිකව එක්විය හැකි දින සහ ක්‍රම මෙන්න

විරාජුයි තමාලියි විවාහ වූණේ ආදර සම්බන්ධයකින්. විවාහයෙන් අවුරුද්දක් ගත වන්නත් ඉස්සර වෙලා දරුවෙක් ලැබෙන්න ආවා. විවාහයෙන් …