තනිකඩයෙකුට දියහැකි වටිනා තෑග්ගක් මෙන්න..

1744

ඇමෙරිකාවේ RealDoll සමාගම කියන්නේ වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වූ බෝනික්කන් හදන සමාගමක්. මේ සමාගමේ නවතම නිර්මාණය තමයි “හාමනි” කියන්නේ. ඇත්තටම මේ නිර්මාණය අනිත් නිර්මාණයන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ හාමනි රෝබෝවරියක් වීමයි. “හාමනි” ගැන තවත් තොරතුරු පහත විදියෝවෙන් ඔබට දැකබලා ගත හැකියි.

Leave a comment

Comments

Close
Close