දවස් 7න් මුහුණේ මහලු බව හා රැළි වැටීම් අතුරුදන් කරන ස්වාභාවික ක්‍රීම් එකක්

0

වයසට යනවත් එක්ක හම රැලි වැටෙන එක ඉතින් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අද ගොඩක් දෙනෙක් කඩෙන් මිල දී ගන්න ක්රීම් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. මේවගෙන් ඉතින් මිල අධිකම ඒවා තමයි රැලි හොඳින්ම ඉවත් කරන්නේ, හැබැයි ඒ ක්රීම් ගාන එක නවත්තපු ගමන් හමේ රැලි ගතිය කලින්ටත් වඩා එනවා.

මොකද එයාලට අවශ්ය පවතින ප්රතිකාරයක් දෙන්න නෙවෙයි, හැමදාම එයාලගේ නිෂ්පාදන විකුණා ගන්නයි. මේ නිසා ගාන එක නවත්තපු ගමන් තිබ්බටත් වඩා රැලි වැටෙන විදිහටයි ඒවා හදලා තියෙන්නේ.

ඉතින් සල්ලි දීල ප්රශ්න හදා ගන්නේ ඇයි? මේ විඩියෝවෙන් අපි කියන්න යන්නේ.., ඔය කෝකටත් වඩා හොඳට රැලි ඉවත් වෙන ක්‍රීම් එකක් ගෙදරදීම හදා ගන්න හැටි ගැනයි..

මේ වීඩියෝ එක ෂෙයාර් කරලා ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරන්වත් දැනුවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. 🙂

Leave a comment

Comments