නැවක් මංකොල්ල කන්න එන මුහුදු කොල්ලකරුවන් වෙඩි කන හැටි..

0

භාන්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවක් අත්පත් කර ගැනීමට සැරසුනු සොමාලි මුහුදු කොල්ලකරුවන්ට එල්ල කල විශ්මිත ප්‍රහාරයක විඩීයෝ දර්ශණ අන්තර්ජාලය වෙත නිකුත්වී තිබෙනවා.

අධිවේගී බෝට්ටුවක් ආධාරයෙන් නෞකාව හඹාගෙන එන අතරතුරදී නෞකාවේ ආරක්ෂාව සිටි භඨයින් විසින් එක දිගට එල්ල කරන ප්‍රහාරය හමුවේ මුහුදු කොල්ලකරුවන්ට පසුබැස යාමට සිදුවන අයුරු එම වීඩියෝවේ දැක්වෙයි.

පහතින් මේ ඔබ දකින්නේ එම වීඩියෝවයි. යාලුවන්ට බලන්නත් එක්ක share පාරක් දාන්න.

Leave a comment

Comments