මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවනම් ඩෙංගු වෙන්න පුළුවන්. පරිස්සම් වෙන්න…

2017 වර්ෂයේ ගත වූ මාස 06 තුළ ඩෙංගු බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් 67205 වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයට වාර්තා වී තිබෙනවා.මේ අතරින් ආසන්න වශයෙන් 42.38% ක් පමණ බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වී තිබුනා. එසේම පහුගිය මාස කිහිපය තුල වාර්තාගත මරණ සංඛ්‍යාවක් ඩෙංගු රෝගය නිසා සිදු වුනා. ඒ නිසාම ඩෙංගු රෝගයෙන් ආරක්ෂා වීමට මෙම කරුණු ඔබ දැනසිටීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

Leave a comment

Comments