ලොව මිල අධිකම SUV මෝටර් රථය මෙන්න

Karlmann King නමින් හැඳින්වෙන ලොව මිල අධිකම SUV මෝටර් රථය නිපදවීමට චීනයේ IAT Automobile Technology නම් ආයතනය සමත්ව තිබෙනවා. එහි වටිනාකම ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.2ක් ලෙසයි.

මෙම මෝටර් රථයේ බර ටොන් 4.5ක් වන අතර මෙහි බඳ වෙඩි නොවදින ලෙස සැකසීමට හැකි බව ඔවුන් පවසයි. එවිට රථයේ බර ටොන් 6ක් දක්වා ඉහල යනු ඇත. මෙම රථය උපරිම පැයට කිලෝමීටර 140 දක්වා ධාවනය කල හැකි බවට සඳහන් කර ඇත.

මෙහි ඇතුලත ඉතාමත් සුඛෝපභෝගී ලෙස නිමවා ඇති අතර ශීතකරණ, පුළුල් තිර සහිත රූපවාහිනි ආදී බොහෝ අංගවලින් සමන්විත වේ.

වීඩියෝ සහ ඡායාරූප පහතින්.

Leave a comment

Comments