ආහාර ගැනීමෙන් පසු නොකළ යුතු දේවල්

0

ආහාර ගැනීමෙන් පසු අප නොකළ යුතු දේවල් බොහොමයක් තිබෙනවා. නොදැනුවත් කම නිසා ඒ දේවල් කිරීමෙන් ඔබ ඔබටම විශාල හානියක් කරගන්නවා.

ඉතින්, මොනවද ආහාර ගැනීමෙන් පසු නොකළ යතු දේවල්? එවැනි නොකළයුත්තක් සිදු කිරීමෙන් සිදුවන්නේ මොනවාද? ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමකුත් එක්කම මේ ආහාර ගැනීමෙන් පසු නොකළ යුතු දේවල් අප කියා දෙන්නෙ මෙයින් ඔබත් නොදැනම එක් වරදක් හෝ කිහිපයක් අප හැමෝම සිදු කරන බවට අප විශ්වාස කරන නිසයි.

පහත තිබෙන මේ වීඩියෝව ඒ පිලිබදවයි. අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. මොකද මේ වැරදි ඔබ අතිනුත් සිදුවෙනවා විය හැකියි. ඒ වගේම මෙය ෂෙයාර් කරලා ඔයාගේ නෑදෑ යහළු හිත මිතුරන්වත් දැනුවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

යූටියුබ් ඔස්සේ නැරබීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

Leave a comment

Comments