ලොව හොදම සෙල්ෆි කැමරා ඇප්ස් 5 මෙන්න

සෙල්ෆි කියන වචනය ගැන අද තරුණ පරම්පරාවේ නම් නොදන්න කෙනෙක් නෑ. ඒ තරමටම මේ සෙල්ෆි ජයාරූප අපේ ජිවිත වලට සමීප වෙලා. ලොව සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල තොරතුරු වලින් හරි අඩක් පමණ සමන්විත වෙන්නේ මේ දිනපතා ඒවාට එකතු කරන සෙල්ෆි වලින්.

දැන් තරුණ තරුණියෝ හොද සෙල්ෆියක් ගහන්න දුරකතනයේ සාමාන්‍ය කැමරාවවෙනුවට විශේෂ කැමරා ඇප්ස් භාවිතා කරනවා ඔබ දැකලා ඇති. ඇත්තටම මේ සෙල්ෆි කැමරා ඇප්ස් වලින් හොදම ඒවා මොනවද කියන එක ගැන ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන්නේ කුකුසක්.

මේ නිසාම අපි හිතුවා ලෝකයේ දැනට භාවිතා වන හොදම සෙල්ෆි කැමරා ඇප්ස් 5 ගැන ඔබට තොරතුරු ගෙන එන්න.

Leave a comment

Comments