ලංකාවේ ගණන් වැඩිම නිළියෝ පස් දෙනා මෙන්න

0

Music Video කලාවට ලංකාවේ දැන් තියෙන්නේ ලොකු ඉල්ලුමක්. මේ නිසා Music Video වල රඟපාන නිළියන්ටත් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ නිසා සමහර නිළියන් Music Video එකක රඟපාන්න ලොකු මුදලක් ය කරනවා. ලංකාවේ වැඩිම මුදලක් අය කරන මිල ගන්න ඔබ ජීවිතේට හිතලවත් නැතුව ඇති. විශේෂත්වය තමයි මේ නිළියන් 5 දෙනාම ආන්දෝලනාත්මක Music Video වල රඟපාන අය වීම.

මේ වීඩියෝව ලංකාවේ වැඩිම මුදලක් අය කරන නිළියන් 5 දෙනා ගැනයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරබිමටනම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මෙය ෂෙයාර් කරලා මේ ගැන ඔයාගේ යාලුවන්ට කියන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a comment

Comments