ලංකාවේ ගණන් වැඩිම නිළියෝ පස් දෙනා මෙන්න

Music Video කලාවට ලංකාවේ දැන් තියෙන්නේ ලොකු ඉල්ලුමක්. මේ නිසා Music Video වල රඟපාන නිළියන්ටත් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ නිසා සමහර නිළියන් Music Video එකක රඟපාන්න ලොකු මුදලක් ය කරනවා. ලංකාවේ වැඩිම මුදලක් අය කරන මිල ගන්න ඔබ ජීවිතේට හිතලවත් නැතුව ඇති. විශේෂත්වය තමයි මේ නිළියන් 5 දෙනාම ආන්දෝලනාත්මක Music Video වල රඟපාන අය වීම.

මේ වීඩියෝව ලංකාවේ වැඩිම මුදලක් අය කරන නිළියන් 5 දෙනා ගැනයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරබිමටනම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මෙය ෂෙයාර් කරලා මේ ගැන ඔයාගේ යාලුවන්ට කියන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a comment

Comments