මරාගෙන මැරෙන කාරය යුධ ටැංකියෙන් යට කර දැමූ ඊජිප්තු හමුදා වීරයා

6165

ඊජිප්තුවේ සිනායි ප්‍රදේශයට කඩා වැදුන මරාගෙන මැරෙන කාර් බෝම්බ කරුවෙකු සාර්ථක ලෙස මැඩ පැවැත්වීමට ඊජිප්තු යුධ ටැංකි බඨයෙකු කටයුතු කර තිබෙනවා.

කිලෝ 100 ක පමණ අධි බලැති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පිරවූ මෙම මෝටර් රථය බෝම්බකරුට සිතා ගත නොහැකි තරමේ අසිපිය ගසන සැනින් විනාශ කර දමන්නේ ඊජිප්තු හමුදාවේ වීරයෙකු ලෙස ජනතාව අතර නම රන්දමිනුයි.

Leave a comment

Comments

Close
Close