ලෝකයේ විවිද පුද්ගලයින් සතු අරුම පුදුම විනෝදාංශ වර්ග 6ක්

අපි හැමෝටම එක එක විදියේ විනෝදාංශ තිබෙනවා. විනෝදාංශයක නිරත වීම අප හැමෝගෙම මානසික වෙහෙස දුරු කර ගන්නත්, සිතට සතුටක් ලබා ගන්නත් හොඳ ක්‍රමයක් ලෙස...

වැඩිපුර මාළු ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් ලැබෙන වාසි

අපේ රටේ කාන්තාවෝ අතරේ පෝෂණ ප්‍රශ්න අඩුවක් නැතිව තියනවා. සමහර ලෙඩරෝග හැදෙන්නෙත් පෝෂක කොටස් නිසිලෙස ශරීරයට නොලැබෙන නිසයි. ලස්සන පෙනුමක් ලැබෙන්න, නිරෝගීකම කියන උතුම්ම...

ලොව වටා අද සම්බුදු තෙමගුල සැමරෙන හැටි මෙන්න

ලොවුතුරු අමාමහ බදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු තෙමගුල සමරන වෙසක් මංගල්‍යය ලාංකික බෞද්ධයාට වැදගත් උත්සවයක්. බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම සහ පරිනිර්වාණය වෙසක් දිනදී බෞද්ධ ජනයා විසින්...
අපි හැමෝටම එක එක විදියේ විනෝදාංශ තිබෙනවා. විනෝදාංශයක නිරත වීම අප හැමෝගෙම මානසික වෙහෙස දුරු කර ගන්නත්, සිතට සතුටක් ලබා ගන්නත් හොඳ ක්‍රමයක් ලෙස...
අපේ රටේ කාන්තාවෝ අතරේ පෝෂණ ප්‍රශ්න අඩුවක් නැතිව තියනවා. සමහර ලෙඩරෝග හැදෙන්නෙත් පෝෂක කොටස් නිසිලෙස ශරීරයට නොලැබෙන නිසයි. ලස්සන පෙනුමක් ලැබෙන්න, නිරෝගීකම කියන උතුම්ම...
ලොවුතුරු අමාමහ බදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු තෙමගුල සමරන වෙසක් මංගල්‍යය ලාංකික බෞද්ධයාට වැදගත් උත්සවයක්. බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම සහ පරිනිර්වාණය වෙසක් දිනදී බෞද්ධ ජනයා විසින්...

ලෝකයේ විවිද පුද්ගලයින් සතු අරුම පුදුම විනෝදාංශ වර්ග 6ක්

අපි හැමෝටම එක එක විදියේ විනෝදාංශ තිබෙනවා. විනෝදාංශයක නිරත වීම අප හැමෝගෙම මානසික වෙහෙස දුරු කර ගන්නත්, සිතට සතුටක් ලබා ගන්නත් හොඳ ක්‍රමයක් ලෙස...

වැඩිපුර මාළු ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් ලැබෙන වාසි

අපේ රටේ කාන්තාවෝ අතරේ පෝෂණ ප්‍රශ්න අඩුවක් නැතිව තියනවා. සමහර ලෙඩරෝග හැදෙන්නෙත් පෝෂක කොටස් නිසිලෙස ශරීරයට නොලැබෙන නිසයි. ලස්සන පෙනුමක් ලැබෙන්න, නිරෝගීකම කියන උතුම්ම...

ලොව වටා අද සම්බුදු තෙමගුල සැමරෙන හැටි මෙන්න

ලොවුතුරු අමාමහ බදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු තෙමගුල සමරන වෙසක් මංගල්‍යය ලාංකික බෞද්ධයාට වැදගත් උත්සවයක්. බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම සහ පරිනිර්වාණය වෙසක් දිනදී බෞද්ධ ජනයා විසින්...
video

ජෝතිර්වේදයට අනුව ප්‍රේමාන්විත පුරුෂයන්ට හිමි ලග්න

මේ ලිපිය නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ කාන්තා පාර්ශවයට. හැබැයි මේ ලිපිය කියවන පිරිමි ඔයාලටත් තමන් කොතරම් ප්‍රේමාන්විත පුරුෂක්ද කියලා බලාගන්න මේක හොද අවස්ථාවක් කරගන්න...

හෙඩ් සෙට් භාවිතය මොළයේ පිළිකා අවදානම වැඩිකරයි

ලෝකයේ දියුණුවත් සමගම නවීන තාක්ෂණයට අද බොහෝදෙනා පෙළඹී සිටිති. මේ අතරින් ජංගම දුරකථනය, පරිගණකය, ලැප්ටොප් මෙන්ම ඇතැම් දුරකතන සහ පරිගණක සඳහා භාවිත කරන හෙඩ්...
15,272FansLike
1,485FollowersFollow
11,116SubscribersSubscribe

ලෝකයේ විවිද පුද්ගලයින් සතු අරුම පුදුම විනෝදාංශ වර්ග 6ක්

අපි හැමෝටම එක එක විදියේ විනෝදාංශ තිබෙනවා. විනෝදාංශයක නිරත වීම අප හැමෝගෙම මානසික වෙහෙස දුරු කර ගන්නත්, සිතට සතුටක් ලබා ගන්නත් හොඳ ක්‍රමයක් ලෙස...

වැඩිපුර මාළු ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් ලැබෙන වාසි

අපේ රටේ කාන්තාවෝ අතරේ පෝෂණ ප්‍රශ්න අඩුවක් නැතිව තියනවා. සමහර ලෙඩරෝග හැදෙන්නෙත් පෝෂක කොටස් නිසිලෙස ශරීරයට නොලැබෙන නිසයි. ලස්සන පෙනුමක් ලැබෙන්න, නිරෝගීකම කියන උතුම්ම...

ලොව වටා අද සම්බුදු තෙමගුල සැමරෙන හැටි මෙන්න

ලොවුතුරු අමාමහ බදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු තෙමගුල සමරන වෙසක් මංගල්‍යය ලාංකික බෞද්ධයාට වැදගත් උත්සවයක්. බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම සහ පරිනිර්වාණය වෙසක් දිනදී බෞද්ධ ජනයා විසින්...

ලෝකයේ විවිද පුද්ගලයින් සතු අරුම පුදුම විනෝදාංශ වර්ග 6ක්

අපි හැමෝටම එක එක විදියේ විනෝදාංශ තිබෙනවා. විනෝදාංශයක නිරත වීම අප හැමෝගෙම මානසික වෙහෙස දුරු කර ගන්නත්, සිතට සතුටක් ලබා ගන්නත් හොඳ ක්‍රමයක් ලෙස...

වැඩිපුර මාළු ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් ලැබෙන වාසි

අපේ රටේ කාන්තාවෝ අතරේ පෝෂණ ප්‍රශ්න අඩුවක් නැතිව තියනවා. සමහර ලෙඩරෝග හැදෙන්නෙත් පෝෂක කොටස් නිසිලෙස ශරීරයට නොලැබෙන නිසයි. ලස්සන පෙනුමක් ලැබෙන්න, නිරෝගීකම කියන උතුම්ම...

ලොව වටා අද සම්බුදු තෙමගුල සැමරෙන හැටි මෙන්න

ලොවුතුරු අමාමහ බදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු තෙමගුල සමරන වෙසක් මංගල්‍යය ලාංකික බෞද්ධයාට වැදගත් උත්සවයක්. බුදුන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම සහ පරිනිර්වාණය වෙසක් දිනදී බෞද්ධ ජනයා විසින්...
video

ජෝතිර්වේදයට අනුව ප්‍රේමාන්විත පුරුෂයන්ට හිමි ලග්න

මේ ලිපිය නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ කාන්තා පාර්ශවයට. හැබැයි මේ ලිපිය කියවන පිරිමි ඔයාලටත් තමන් කොතරම් ප්‍රේමාන්විත පුරුෂක්ද කියලා බලාගන්න මේක හොද අවස්ථාවක් කරගන්න...

හෙඩ් සෙට් භාවිතය මොළයේ පිළිකා අවදානම වැඩිකරයි

ලෝකයේ දියුණුවත් සමගම නවීන තාක්ෂණයට අද බොහෝදෙනා පෙළඹී සිටිති. මේ අතරින් ජංගම දුරකථනය, පරිගණකය, ලැප්ටොප් මෙන්ම ඇතැම් දුරකතන සහ පරිගණක සඳහා භාවිත කරන හෙඩ්...

RECENT COMMENTS