ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් ක්‍ෂණික හදවත් ආභාද වලට මුල් වන බව ඔබ දන්නවාද?

0

අධ්‍යයනයන් මගින් කරුණු දක්වන ආකාරයට ගැහැණු සහ පිරිමි පාර්ශවයන් දෙකටම ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් මගින් ක්‍ෂණික හදවත් ආභාද නොහොත් ක්‍ෂණිකව හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වීම ඇති වනවා.

ක්‍ෂණික හදවත් ආභාද 4,557 කින් 34 ක්ම ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවේදී හෝ ලිංගිකව එක්වී පැයක පමණ කාලයකට පසුව ඇතිවන බවත් එම සංඛ්‍යාවෙන් 32ක් පිරිමි පුද්ගලයින් බවත් සොයාගෙන තිබෙනවා.

හදවතට ගමන් කරනා රුධිරයේ භාදාවක් ඇතිවීම නිසා ඇතිවන හෘද්‍යාබාධ වලට වඩා මෙය වෙනස් වන අතර ක්‍ෂණික හදවත් ආභාද ඇති වන්නේ හදවත ක්‍රමවත්ව ක්‍රියා නොකිරීමෙන් හදවත ස්පන්දනය වීම නතර වීම නිසයි. මෙවන් අවස්ථාවකදී හදවත ස්පන්දනය කර සිදු කරනු ලබන “CPR” නමැති ප්‍රථමාධාරය ලබා නොදුන්න හොත් සිහි නැතිවීම සහ ශ්වසනය කිරීමට නොහැකි වීම වැනි තත්වයන් ඇතිවීම මගින් එම පුද්ගලයාගේ ජීවිතය හානියක් සිදු වන්නට ඉඩ තිබෙනවා.

ක්‍ෂණික හදවත් අක්‍රියතාවය පිළිබඳ “American Heart Association” විසින් දක්වන කරුණු.

  • රෝහලක් තුලදී සිදු නොවන ක්‍ෂණික හදවත් අක්‍රියතාවයන් නිසා 90% පමණ මියයනවා.
  • ක්‍ෂණික හදවත් අක්‍රියතාවය ඇතිවී “CPR” ප්‍රථමාධාරය ලබා නොදී ගතවන සෑම මිනිත්තුවකම එම පුද්ගලයාගේ ජීවිත අවදානම 10% කින් ඉහළයනවා.
  • ක්‍ෂණික හදවත් අක්‍රියතාවය ඇතිවී ගතවන පළමු මිනිත්තු කිහිපයේදීම “CPR” ලබාදීමෙන් එම පුද්ගලයාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමේ හැකියාව දෙගුණ තෙගුණ වනවා.
  • “CPR” සිදු කරන විට පපුව විනාඩියකට වාර 100 සිට 120 දක්වා තෙරපීම සිදු කල යුතු වනවා.

වෛද්‍ය “Chugh” සහ ඔහුගේ සගයින් එක්ව 2002 වසර සහ 2015 වසර තුල කැලිෆෝනියාවේ ක්‍ෂණික හදවත් අක්‍රියතාවය නිසා සිදුවූ මරණ පිළිබඳ මරණ වාර්තා පරිශීලනය කර අධ්‍යයනයක් සිදු කර තිබෙනවා.

මෙම මරණ වලින් 1% පමණ ප්‍රතිශතයක් ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදුවී ඇති බව මෙහිදී සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙයින් වැඩි පිරිසක් පිරිමි පුද්ගලයින් වන අතර සියල්ලක්ම වගේ මැදිවියේ පසුවන පුද්ගලයින්ය.

“British Heart Foundation” විසින් උපදෙස් දෙනු ලබන්නේ හෘද්‍යාබාධයකට හෝ සැත්කමකට භාජනය වූ අයෙක් සති හයක පමණ කාලයක් ලිංගිකව එක් නොවිය යුතුය යන්නයි.

නිසිලෙස “CPR” සිදුකිරීම පිළිබඳ නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම අප සැමටම වැදගත් වනවා.

Leave a comment

Comments