සතියේ පලාපල 2018 පෙබරවාරි 11 සිට 17 දක්වා

0

මේෂ – බාධා සහිතයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු වීමේ ඉඩක් පවතී. එම නිසා ඉතාමත් උනන්දුවෙන් ද, කැපවීමෙන් ද යුක්තව තමාගේ වැඩකටයුතුවල නියුක්ත වන්න. මිල මුදල් ලැබිම අතින් නම් අයහපත් නොවේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය හා සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කර ගත හැක. කෙටි ගමන්බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.
ජය වර්ණය – රෝස, ජය අංකය – 09

වෘෂභ – ආදායම් හා වියදම් ඉහළයි

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමු වීම තුළ ආදායම් තත්ත්වයේ ඉහළ යාමක් පෙන්වයි. ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ ගිය ද වියදම් තත්ත්වය ද ඉහළ යයි. තමාගේ මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවල දී ප්‍රවේශම් වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට බාධා අවහිරතාවන්ට ඉඩ පවතින නිසා තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගියට සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබයි. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ගමන්බිමන්වල දී තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මිථුන – වගකීම් සහිතයි

ගෙදරදොර කටයුතුවල දී විශේෂයෙන්ම සමගිය සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවින් වචන පාවිච්චියේ දී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතාවන්ට ඉඩ පවතී. දරුවන්ගේ කටයුතු එක්තරා අන්දමකට දියුණුවක් ලබා ගනී. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. තද ලෙස බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. ස්වකීය උනන්දුව හා කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක. ආර්ථික වශයෙන් අයහපත් නොවුව ද ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට යහපත් නොවේ.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

කටක – විමසිලිමත් වන්න

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට තම කටයුතුවලට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි නිසා විමසිලිමත්ව ද කල්පනාකාරීව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. උසස් නිලධරීන් සමග කටයුතු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් වන්න. මිල මුදල් ලැබිම අතින් සාමාන්‍යයි. තමගේ වියදමට සරිලන ආදායමක් ලැබේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවල දී කල්පනාකාරී නොවුවහොත් ණයතුරුස්වීමේ ඉඩක් පවතී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික රෝග, ‍ලේ දූෂ්‍යාබාධ බලපායි.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම්, ජය අංකය – 02

සිංහ – දුර ගමන් යෙදේ

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී සුළු සුළු බාධා ප්‍රමාදතාවන්ට ඉඩ නැත්තේ ද නොවේ. එසේ වුවත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කර ගනී. දුර බැහැර ගමන් කිහිපයක් යෙදේ. ඒ රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන්ය. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම් අහිතකර නොවේ. තමාගේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන ආදායම් ලබනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. ගමන්බිමන්වල දී තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 01

කන්‍යා – වගකීම් භාරගනී

වැඩකටයුතු කිහිපයක් සාර්ථක ලෙස ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගනී. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දී වගකීම් කිහිපයක් භාර ගැනීමට සිදු වේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කරගත හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. වාසි ගෙන දේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙන දේ. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට හිත ඇදී යයි.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

තුලා – ශුභා’ශුභ මිශ්‍රයි

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග වර්ධනය කර ගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා නොවේ. යම් යම් බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදා කළ හැකි බැවිනි. අන්‍යයන් සමග කටයුතු කිරීමට යාමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වනු ඇත. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික අංශයට නැඹුරු වී කටයුතු කරයි.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

වෘශ්චික – බාධා සහිතයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු කළ හැක. ඉතාමත් කල්පනාකාරීව ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබා ගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට තද ලෙස බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට ශුභයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසා ගනී. ගමන්බිමන්වල දී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

ධනු – උත්සාහය අවශ්‍යයි

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. තමාගේ වියදමට සරිලන අන්දමට හෝ ආදායම් ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ද ඉහළ යයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා අංශයේ දී යම් යම් බාධා අවහිරතා එල්ලවීම තුළ තමාගේ කටයුතුවල කිසියම් ප්‍රමාදයක් ඇති වේ. එම නිසා කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි උනන්දුවෙන් කටයුතු කළ යුතුයි.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

මකර – ආර්ථික වාසි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කර ගනී. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වශයෙන් ශුභයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වේ. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදු වේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබයි. ආගමික සහ සමාජීය අංශයන්ට යොමු වී ක්‍රියා කරන අතර ඒ තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද ලබයි. තමාගේ සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික රෝගාදියට ඉඩ පවතී.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

කුම්භ – ස්ථාන මාරුවීම්

තම කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ ක්‍රියා කිරීමට සිදු වේ. විමසිලිමත් නොවුවහොත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදා විය හැක. තමාගේ වෘත්තීය අංශයේ දී යම් යම් වෙනස්කම්වලට ඉඩ පවතී. ස්ථාන මාරුවීම් පෙන්වයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී තරමක් ඉවසිලිමත් වීම අවශ්‍යයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 08

මීන – වියදම් අධිකයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු විය හැකි නිසා ඉවසීමෙන් ද, බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් බාධා ඉස්මතු වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් වුව ද එතරම්ම ශුභදායක නොවේ. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් අධික වේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවල දී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී වුවද තරමක් ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත් ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී – ජී.ඇම්. ගුණපාල
රිවිර පුවත්පත

Leave a comment

Comments