2018 ජනවාරි 28 සිට 03 දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල

0

මේෂ – සමපලයි

බලා‍පොරොත්තු රහිත අවුල් වියවුල් ඇතිකළ හැකි නිසා තරමක් කල්පනාකාරීවද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. හිත මිතුරන් සමග කටයුතු කිරීමේදී වුවත් තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. තමාගේ දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අසරණයන්ට පිහිට වීමට අවස්ථාවක්ද උදා කරයි. මිල මුදල් ලැබුණත් ඔබට වියදම් පක්ෂය පාලනය කරගැනීම තරමක් අසීරුයි. වෘත්තීය සහ රැකියා කටයුතුවලදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලු ඉස්මතු විය හැක. එම නිසා උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සැලකිලිමත් වන්න. ගෙදරදොර වැඩ කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ. කෙටි ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

වෘෂභ –  බාධා සහිතය

අමුතුවෙන් ආරම්භ කරන වැඩක් හෝ අමුතුවෙන් හමුවන වගකීමක් තුළ තමාට මහත් අපහසුතාවකට පත්වීමේ ඉඩක් පවතී. එම නිසා වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ඉතාමත් බුද්ධිමත්වද, කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවූවද අනපේක්ෂිතව හටගන්නා වියදම් පක්ෂයේ ඉහළ යාම තුළ මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සැලකිලිමත් වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. සමගිය සාමයට එතරම්ම බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. කිසියම් දියුණුවක් ලබයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මිථුන – ලාභ ගෙනදේ

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී සෑම අතින්ම දියුණුවට කටයුතු සැලසුණත් රාහු දෙවැන්නේ ගමන් කිරීම තුළ විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට ඉඩ පවතින බවද පෙනී යයි. එම නිසා ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබාගනී. ආදායම් ලැබුනද රාහු ධනස්ථානගතවීම තුළ අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතු වීම තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යාහැක. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසිලිමත්වද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල වීමේ ඉඩක් පවතී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

කටක – සිත් කරදර

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම යහපත් නොවේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ ආදායමක් ලැබුණද ඔබට මිල මුදල් ඉතිරි කරගැනීම අපහසු වේ. වියදම් පක්ෂය ඉහළ යා හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු විය හැක. ඒ තුළ යම් යම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි නිසා බුද්ධිමත් වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු සහ යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල විය හැක. දරුවන්ගේ වැඩකටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම්වන්න. සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ පවතී.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය – 02

සිංහ – දුර ගමන්

බලා‍පොරොත්තු රහිත අවුල් වියවුල් ඇතිකළ හැකි නිසා තරමක් කල්පනවෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තමාගේ කටයුතුවලට විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ඒමා මැඬපවත්වාගෙන තම කටයුතු සාර්ථක කරගනී. රාජකාරි කටයුතු උදෙසා දුර බැහැර ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් කරගත හැක.
විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළින් ආදායම් මාර්ග සලසා ගනී. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුද එක්තරා ප්‍රමාණයකට යහපත්ය. සමගිය සාමයට අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමේ අවස්ථාව සැලසේ.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 01

කන්‍යා –  යහපත්ය

තමාගේ වැඩ කටයුතු ලෙහෙසියෙන්ද පහසුවෙන්ද ඉටුකර ගැනීමට අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය කැපවීම ඔබට රුකුලක් වේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙනදේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන්න. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ප්‍රිය සම්භාසණවලට සහභාගි වේ. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු සාර්ථක වේ. ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.
ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

තුලා – මිශ්‍රපලයි

තමාගේ කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට සුළු සුළු වශයෙන් හෝ බාධා අවහිරතා ගැටලු ඉස්මතු කළ හැක.
එම නිසා තරමක් විමසිලිමත්වද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ.
සමාජීය සහ ආගමික අංශයේ කටයුතුවලට වැඩි නැඹුරුවක්ද ගෙනදේ. ඒ තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබයි. ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

ධනු – කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත්ය. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. වාසිදායක තත්ත්වයක් උදාවේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. කෙසේද වුවත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ උසස් නිලධාරීන්ගේ අවධානය උදාකරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි තරමක් අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

වෘශ්චික – බාධා මැද දියුණුව

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තමාගේ කටයුතු උදෙසා විටින් විට බාධා අවහිරතා, ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උද්ගත කළ හැකි නිසා තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු විය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙනදේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබයි. වාසි සහගතයි. කෙසේද වුවත් මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් බාධා එල්ල විය හැකි නිසා ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. කෙටි ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.
ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

මකර – යහපත් වේ

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී සුළු සුළා බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ වාසි ආර්ථික වාසි ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. වාසි සහගතයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. සමාජීය සහ ආගමික අංශයන්ට ලැදිව කටයුතු කරයි. ඒ තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 08

කුම්භ – මිශ්‍රපලයි

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක වේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ඒවා මැඬපවත්වාගෙන තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගනී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට සුබයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත්ය. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතුකළ හැක.
ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මීන – බාධා පවතී

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැක. තමාගේ කටයුතු යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත් වේ. උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක වේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබයි. තමාගේ කටයුතුවලදී උසස් නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවන නිසා කලප්නාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. කෙසේද වුවත් දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී ජී.ඇම්. ගුණපාල
රිවිර පුවත්පත

Leave a comment

Comments