මායා ශිෂ්ටාචාරයට අයත් ලොව දිගම දිය යට ගුහාවක් සොයා ගැනෙයි!

0

කිලෝමීටර 347ක් (සැතපුම් 216) දිග දිය යට පිහිටි ගුහාවක් නැගෙනහිර මෙක්සිකෝවෙන් සොයා ගැනීමට දිය යට පර්යේෂණයක නිරත වූ පුරාවිද්‍යාඥයන් පිරිසකට හැකි වී තිබෙනවා. එය පෘථිවියේ දිය යට ඇති දිගම ගුහාව විය හැකි බවද එම පර්යේෂකයින් විශ්වාස කරනවා. මෙම දීර්ඝ ගුහා පද්ධතිය සුවිශේෂී වනුයේ එතුළින් මායා ශිෂ්ටාචාරයට අයත් තොරතුරු රැසක් අනාවරණ කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බැවිනුයි.

ඉතිහාසය නැවත ලියෙවෙන මෙම අපූරු සොයා ගැනීම පිලිබදව තවත් තොරතුරු බොහොමයක් පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට දැක බලාගත හැකියි.

මෙය ෂෙයාර් කරල මේ අපූරු සොයාගැනීම පිලිබදව ඔයාගෙ යාලුවන්ටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a comment

Comments